National Academy of Medical Sciences

Login

Forgot Password?

Don't have account? Register Now

Didn't receive registration activation link? Send Again

फारम भर्दा ध्यानदिनुपर्ने र अनिबार्य upload गर्नुपर्ने कागजातहरु

 •  

 • video tutorial को लागि यहाँ https://www.youtube.com/watch?v=Q1SQc00R6xE click गर्नुहोस 
 • फारम भर्नु  भन्दा पहिले online register गर्नुपर्ने छ।
 • Register गर्नका लागि माथि Register button मा click गर्नुहोस्।
 • Register गर्दा  आफ्नो प्रयोगमा भएको email हाल्नुहोस्।
 • Registration verification link  सोहि email मा आउने छ।
 • Registration verification link inbox मा नभए junk वा spam folder मा  चेक गर्नुहोला ।
 • Verification  गरेपछि login गर्न सक्नु हुनेछ।
 • तपाईको email नै user name हुने छ।
 • समाबेस हुनलागेको प्रवेश  परीक्षाको लागि Online फारममा भए अनुसार आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको scan copy upload गर्नुपर्ने छ।
 • पासपोर्ट साइजको प्रस्ट अनुहार देखिने हालसालको फोटो।
 • Upload गर्ने कागजात .png, .jpg,.jpeg,.gif  मा हुनुपर्ने र अधिकतम 2MB को हुनुपर्ने छ।
 • Bachelor in Optometry & Vision Science को फारम भर्दा  Opthalmic Science का  विधार्थी ले   NHPC Certificate अनिवार्य Upload गर्नुपर्ने छ र   +२  वा ISc. का  विधार्थी ले Blank वा अन्य Document Upload  गर्न  सक्नुहुनेछ 
 • प्रवेश परीक्षा शुल्क eSewa मार्फत मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने छ ।
 • अन्य आवश्यक जानकारी चाहिएमा eSewa को टोल फ्री number 1660-01-02121 मा सम्पर्क राख्नु होला।
 • NAMS Office Contact No. 4230710